สมบัติส่วนตัว

การดูแลสมบัติส่วนตัว ป.5

นักเรียน มีสมบัติส่วนตัว และเอกสารสำคัญอะไรบ้าง ที่สามารถนำมาโรงเรียนได้

เราจะมีวิธีการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวได้อย่างไร

1 ไม่ใช้สมบัติส่วนตัวร่วมกับคนอื่น 2 ใช้สมบัติส่วนตัวอย่างระมัดระวัง 3 ทำความสะอาดสมบัติส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ 4 จัดเก็บสมบัติส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

คู่มือครู วิชาการงานอาชีพป 5 หน้า 20

การใช้สมบัติส่วนตัวให้เกิดประโยชน์ ควรใช้ให้ถูกต้องทะนุถนอม ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย สมบัติส่วนตัวบางอย่างต้องหมั่นทำความสะอาดเพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดี และไม่ควรใช้สมบัติส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ถ้าไม่ได้รับการอนุญาต อีกทั้ง ควรศึกษาและเรียนรู้วิธีการดูแลรักษา ซ่อมแซมสมบัติส่วนตัวของตนเองด้วย

เอกสารที่มีความสำคัญสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1a สารส่วนตัว เป็นเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของเอกสารที่ใช้ในการติดต่อ กับหน่วยงานต่างๆหรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกรรมต่างๆ

2 เอกสารส่วนรวมของครอบครัวเป็นเอกสารที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวสามารถใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมายได้

3M เอกสารธุรกิจ เป็นเอกสารที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ออกให้เพื่อดำเนินการติดต่อทางธุรกรรม ส่วนใหญ่มักจะเป็นเอกสารหลักฐานทางการเงิน หรือหลักฐานที่แสดงความเป็นสมาชิกของหน่วยงานนั้นๆ

การจัดเก็บเอกสารสำคัญ จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการหยิบใช้งานของเอกสารสำคัญ ไม่ให้ชำรุดหรือเสียหาย และควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เช่น ตู้เก็บเอกสารหรือลิ้นชักเพื่อความเรียบร้อยของการเก็บเอกสารสำคัญ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.