คลิปการสอน การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว ป.5

การทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมีประโยชน์ทั้งต่อบ้านที่เราอยู่อาศัย และสมาชิกในครอบครัว ทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกทุกคนในครอบครัว อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

About ครูออฟ 676 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*