คลิปการสอน การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ ป.5

การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการทำงานบ้านตามลำดับขั้นตอน ซึ่งสามารถสั่งงาน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการทำงาน จนได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดทั้งเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในครอบครัว

กระบวนการทำงานบ้าน ป 5

การจัดห้องครัว วิชาการงานอาชีพ ป.5

ทักษะการจัดการทำงาน (ตู้เย็น ตู้อาหาร โต๊ะอาหาร) วิชาการงานอาชีพ ป.5

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.