การปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่

คำถามกระตุ้นความคิด

นอกจากปลูกผักกาดขาวปลีแล้ว นักเรียนเคยปลูกพืชอะไรอีกบ้าง และมีวิธีการปลูกอย่างไร

  • การปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ทําได้กี่วิธี
  • มะม่วงหาวมะนาวโห่มีสรรพคุณอย่างไร
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com