• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
การงาน ป.5
การดูแลเสื้อผ้า

การดูแลเสื้อผ้า

เราจะดูแลเสื้อผ้าให้มีอายุการใช้งานนานๆได้อย่างไร

หมั่นตรวจสอบการชํารุดของเสื้อผ้าอย่างสมํ่าเสมอ ทําการซ่อมแซม
เสื้อผ้าเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย และทําความสะอาดเสื้อผ้าทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ

ถ้าเสื้อผ้าของนักเรียนชํารุด นักเรียนควรทําอย่างไร

ตรวจสอบการชํารุด ถ้าเสื้อผ้าชํารุดเล็กน้อยให้ซ่อมแซมด้วยวิธีการเย็บด้วยมือเบื้องต้น ถ้าเสื้อผ้าชํารุดเสียหายมากควรนําไปให้ผู้ปกครองช่วยซ่อมแซม

การซ่อมแซมเสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง มีประโยชน์อย่างไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *