การจัดโต๊ะอาหาร

การจัดโต๊ะอาหาร

ที่บ้านนักเรียนมีการจัดโต๊ะอาหารอย่างไร

นักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทขณะรับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นอย่างไร

ใช้ช้อนกลางตักอาหารไม่เคี้ยวอาหารเสียงดัง ขนาดไอหรือจามควรหาผ้าเช็ดบาป กระดาษชำระ หรือยกมือป้องปากแล้วเบี่ยงไปทางอื่น

คู่มือครู วิชาการงานอาชีพป 5 หน้า 30
ที่มา บจกอักษรเจริญทัศน์
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com