การจัดตู้เย็น ป.5

๒.๕ การจัดตู้เย็น
ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เก็บรักษาอาหารให้คงความสดไว้และไม่เน่าเสียในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อรอการนำมารับประทานหรือประกอบอาหาร การใช้ตู้เย็นอย่างมีประสิทธิภาพทำได้โดยไม่เปิด-ปิดตู้เย็นบ่อย ๆ ละลายน้ำแข็งในช่องแข็งทุก ๑-๒ สัปดาห์ ทำความสะอาดชั้นวางต่าง ๆ ในตู้เย็นอยู่เสมอ และจัดวางอาหารให้เป็นระเบียบตามอุณหภูมิที่เหมาะสมในช่องและชั้นวางภายในตู้เย็น เพราะอาหาร
แต่ละชนิดมีลักษณะและระยะเวลาในการเน่าเสียแตกต่างกัน

การจัดตู้เย็นมีแนวทาง ดังนี้

1 ช่องแช่แข็ง (อุณหภูมิประมาณ -๑๘ °C) เป็นช่องที่มีความเย็นมากที่สุดเหมาะกับการแช่อาหารแช่แข็งต่าง ๆ เช่น ไอศกรีม น้ำแข็ง

2 ช่องใต้ช่องแช่แข็ง (อุณหภูมิประมาณ -๑ ถึง ๑ °C) ใช้เก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่าง ๆ หมูแฮม ไส้กรอก และอาหารทะเล โดยก่อนแช่ควรห่อปิดให้มิดชิด

3 ช่องเก็บของทั่วไป (อุณหภูมิประมาณ ๒-๕ °C) เหมาะสำหรับเก็บของที่บริโภคหรือใช้ไม่หมด แล้วต้องการนำมาใช้อีก เช่น ขนมหวาน อาหารสำเร็จรูปยา และไม่ควรนำอาหารหรือขนมหวานที่ซื้อมาแช่ทั้งถุง ควรเปลี่ยนใส่ภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิดก่อน จึงนำไปเก็บในตู้เย็น

4 ช่องแช่ผักและผลไม้ (อุณหภูมิประมาณ ๖-๘ °C) เหมาะสำหรับบรรจุผักและผลไม้ทั้งผล หรือผักและผลไม้ที่ปอกเปลือกแล้วห่อหุ้มด้วยพลาสติกหรือถุง ส่วนผักที่เป็นใบ เช่น ผักชี ขึ้นฉ่าย ควรเด็ดใบเน่าเสียทิ้งก่อนแล้วจึงนำไปห่อด้วยใบตองหรือใส่ถุงเก็บโดยไม่วางถุงทับซ้อนกัน เพราะจะทำให้ผักช้ำ

5 ช่องประตูเปิด-ปิด (บานพับ) เหมาะสำหรับวางของที่หยิบใช้บ่อย ๆ เช่น ไข่ น้ำดื่ม นม น้ำผลไม้

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.