การซักและการพับเสื้อผ้า

การซักและการพับเสื้อผ้า
การซักและการพับเสื้อผ้า

นอกจากการซ่อมแซมเสื้อผ้าแล้ว นักเรียนมีวิธีการดูแลเสื้อผ้าอย่างไรบ้าง

การซักเสื้อผ้าการตากเสื้อผ้า การพับเสื้อผ้า หรือการเรียกเสื้อผ้า เป็นวิธีการในการดูแลเสื้อผ้า อีกประเภทหนึ่ง

นอกจากการซักเสื้อผ้าด้วยมือแล้ว ยังมีการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าแบบต่างๆ ได้แก่ เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ แล้วเครื่องซักผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ ส่วนวิธีการใช้งานจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่นของเครื่องซักผ้า ซึ่งก่อนการใช้งานควรศึกษาวิธีการใช้งานให้เข้าใจ และระมัดระวังความปลอดภัยด้วย

เมื่อเสื้อผ้าที่ตากแห้งสนิทแล้ว นักเรียนควรทำสิ่งใดต่อ

จะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้า และแยกเสื้อผ้าที่จะนำไปพับ กับนำไปรีดออกจากกัน พับเสื้อผ้าจัดเก็บให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงนำเสื้อผ้า ที่ต้องรีดไปรีดในลำดับต่อไป

การซักเสื้อผ้า เป็นการทำความสะอาดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หรือคราบสกปรกออก ในการเลือกใช้อุปกรณ์ และวิธีการซักเสื้อผ้า ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของชนิดเสื้อผ้า เพื่อเป็นการถนอมเสื้อผ้า ให้มีอายุการใช้งานให้นานที่สุด ซึ่ง นอกจากจะซักเสื้อผ้า เพื่อให้สะอาด และสร้างสุขลักษณะที่ดีแล้ว การพับผ้า ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ เพื่อจัดระเบียบให้กับเสื้อผ้า

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.