แบบทดสอบ บทที่ 1 จัดเก็บเข้าที่มีระเบียบ ป.4

แบบทดสอบ บทที่ 1 จัดเก็บเข้าที่มีระเบียบ ป.4

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 ให้ผ่าน 7 ข้อขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์

ที่กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะผ่าน

https://www.thaitestonline.com/test_10_on_82625.html

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com