เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

ถ้าคุณพ่อคุณแม่ซื้อของมาประกอบอาหารนักเรียนจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําอย่างไร
กับอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก

1. นักเรียนชอบรับประทานผักหรือไม่
2. ผักที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
3. นักเรียนช่วยคุณพ่อคุณแม่เตรียมผักอย่างไร

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com