หน้าที่ของนักเรียนในฐานะเป็นสมาชิกในบ้าน

ข้อสอบเน้นการคิด

ที่บ้านของนักเรียนมีงานอะไรบ้างที่นักเรียนสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองได้

การเก็บเสื้อผ้าที่ทําความสะอาดแล้ว มีอยู่ 2 แบบ คือ
เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีด เช่น เสื้อผ้าที่ใส่อยู่บ้านกางเกงขาสั้น ชุดนอน ผ้าเช็ดตัว ควรพับเก็บและแยกประเภทไว้เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งาน
เสื้อผ้าที่ต้องรีด เช่น ชุดนักเรียน ชุดทํางานเมื่อรีดเสร็จแล้วก็ควรนําใส่ไม่แขวนเสื้อและควรแขวนแยกประเภทของเสื้อผ้า เพื่อสะดวกในการเลือกมาสวมใส่หรือใช้งานต่อไป

การจัดเก็บรองเท้านักเรียนใส่กล่องหรือวางบนชั้นวางรองเท้ามีผลดีอย่างไร

นํ้ายาล้างจาน ใช้ทําความสะอาดคราบสกปรกไขมัน กลิ่นคาว บนภาชนะ สามารถใช้ร่วมกับฟองนํ้า ฝอยขัดหม้อ ฟองนํ้าใยขัดหรือฟองนํ้าตาข่าย โดยเทนํ้ายาลงบนฟองนํ้าที่
เปียก นําไปถูกับภาชนะให้เกิดความสะอาดหรือใช่ผสมกับนํ้าในอ่าง แล้วจึงนําฟองนํ้ามาชุบนํ้ายาที่ผสมนํ้าแล้ว
ฝอยขัดหม้อ ใช้ขัดภาชนะที่มีความสกปรกมากและคราบเกาะติดแน่น
ฟองนํ้าใยขัด ใช้ถูภาชนะที่มีคราบอาหารเกาะติดแน่น และจะต้องใช้แรงขัด แต่เนื้อใยขัดจะไม่ทําลายพื้นผิวภาชนะเท่ากับฝอยขัดหม้อ
ฟองนํ้าตาข่าย ใช้ถูภาชนะที่มีคราบอาหารเล็กน้อย เนื้อฟองนํ้าจะไม่ทําลายพื้นผิวภาชนะ เหมาะกับการล้างภาชนะที่เป็นกระเบื้อง เซรามิก พลาสติก

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com