หน่วยที่ 1 งานบ้าน ป.2

เมื่อนักเรียนศึกษา เรื่อง “งานบ้าน” แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่และสมาชิกในบ้านมีความสุข

การทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความรักใคร่สามัคคีกันพื้นบ้านมีหลายประเภทเราต้องกวาดบ้านทุกวัน และเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เหมาะสม เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและแรงงาน

          การช่วยพ่อแม่ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร เป็นการแบ่งเบา     ภาระหน้าที่ในการทำงานบ้านและฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่

เมื่อนักเรียนศึกษา เรื่อง “งานบ้าน” แล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

 1. ถ้าสมาชิกในบ้านทุกคนทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะเป็นอย่างไร
 2. การทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร
 3. นักเรียนมีวิธีการใดให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้านใช้งานได้นาน
 4. นักเรียนดูแลวัสดุ อุปกรณ์ในการกวาดบ้านอย่างไรให้คงทน
 5. การทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารมีประโยชน์อย่างไร
 6. ถ้านักเรียนล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อมไม่ถูกวิธีจะเกิดผลอย่างไร
 7. นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการล้างแก้วน้ำให้สะอาดไม่มีกลิ่นคาว

เนื้อหา หน่วยที่ 1 งานบ้าน

 1. บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน
 2. ประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
 3. การกวาดบ้าน
 4. วิธีการกวาดบ้าน
 5. การล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร
 6. การล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม
 7. การล้างแก้วน้ำ
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.