วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์

ในท้องถิ่นของนักเรียนมีวัสดุอะไรบ้างที่เป็นวัสดุธรรมชาติ

นักเรียนคิดว่ากระดาษเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์

ในอดีตกระดาษเป็นวัสดุธรรมชาติ เพราะทํามาจากต้นไม้เท่านั้น แต่ปัจจุบัน กระดาษเป็นวัสดุสังเคราะห์ เพราะทํามาจากต้นไม้เพียงร้อยละ 70-95 แล้วแต่ชนิดของกระดาษ และมีการเติมสาร เช่น ผงแร่สีขาว เพื่อให้กระดาษเรียบขึ้น เนื้อกระดาษขาวสว่างขึ้น สารต้านการซึมนํ้า เพื่อให้กระดาษไม่เปียกนํ้าได้ง่ายเติมแป้งเพื่อเพิ่มความเหนียวของกระดาษ และสารอื่นๆ อีกหลายชนิด เพื่อให้ได้กระดาษมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com