ประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ป.2

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความรักใคร่ สามัคคีกัน

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง ประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

นิทานเรื่อง ข้าวฟ่างจอมเหวี่ยง

เด็กชายข้าวฟ่างมีฉายาว่า “ข้าวฟ่างจอมเหวี่ยง” เพราะเวลากลับจากโรงเรียนข้าวฟ่างก็เหวี่ยงกระเป๋านักเรียนไป…วิ้บ! เหวี่ยงถุงเท้าไป…วิ้บ! เวลาที่เล่นเมื่อเบื่อแล้วข้าวฟ่างก็เหวี่ยงของเล่นไป…วิ้บ! ขนาดอยู่ที่โรงเรียนข้าวฟ่างยังชอบเล่นเหวี่ยงแขนเลย ตามปกติข้าวฟ่างเป็นเด็กเรียนดี เขามักจะตอบคำถามคุณครูได้ทุกคำถาม แต่วันนี้คุณครูถามว่า“เด็ก ๆ เคยช่วยคุณแม่ทำอะไรกันบ้างคะ” หนูนิดนั้นยกมือขึ้นก่อนใครจึงได้ตอบคุณครูเป็นคนแรก “หนูนิดช่วยคุณแม่เช็ดจานค่ะ” โตโต้บอกว่า “โตโต้เคยช่วยคุณแม่ถูบ้านครับ” ป๊อบก็ตอบคุณครูเสียงดังฟังชัด “ป๊อบเคยช่วยคุณแม่ให้อาหารแมวครับ” ส่วนข้าวฟ่างอยากตอบคุณครูบ้างแต่ก็นึกอะไรไม่ออกเลย เพราะสิ่งที่เคยทำก็มีแต่เหวี่ยง! เหวี่ยง!แล้วก็เหวี่ยง! เมื่อกลับถึงบ้านเหตุการณ์จึงเปลี่ยนแปลงไป ข้าวฟ่างเก็บกระเป๋านักเรียนอย่างเรียบร้อย ถอดถุงเท้าออกแล้วก็นำไปใส่ไว้ในตะกร้า…อย่างเรียบร้อย เล่นของเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่…อย่างเรียบร้อย     เมื่อคุณแม่กลับมาถึงบ้านจึงแปลกใจมาก “โอ้โฮ…วันนี้บ้านดูเป็นระเบียบดีจัง”ข้าวฟ่างจึงเข้าไปกอดคุณแม่และกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า “ข้าวฟ่างอยากช่วยคุณแม่เก็บของให้เรียบร้อย และแบ่งเบาภาระของคุณแม่ เพราะข้าวฟ่างรักคุณแม่ครับ”

จากนิทานจงตอบคำถาามต่่อไปนี้

  • ในนิทานมีใครช่วยเหลืองานบ้านบ้าง
  • งานที่ข้าวฟ่างช่วยแม่ทำมีอะไรบ้าง
  • นักเรียนคิดว่าควรทำอย่างข้าวฟ่างในตอนแรกหรือตอนท้าย เพราะอะไร
ภาพการจัดเก็บของเล่น
รูปที่ 1 ภาพการจัดเก็บของเล่น
ภาพการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
รูปที่ 2 ภาพการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน

จากรูป 2 รูปด้านบน จงตอบคำถามต่อไปนี้

  • งานบ้านอะไรบ้างที่นักเรียนสามารถช่วยผู้ปกครองทำได้
  • การจัดเก็บของในภาพเป็นสิ่งที่นักเรียนควรทำหรือไม่ อย่างไร

งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองคืออะไร

งานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคืออะไร

แผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบความแตกต่างของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
และงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
รูปที่ 3 ความแตกต่างของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง
และงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.