การประกอบอาหาร

การประกอบอาหารแต่ละวิธีใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

การหุง : หม้อ
การต้ม : หม้อ ทัพพี
การลวก : หม้อ กระชอน
การนึ่ง : หวด ลังถึง
การทอด : กระทะ ตะหลิว
การผัด : กระทะ ตะหลิว
การปิ่ง : เตา ตะแกรง
การอบ : เตาอบ ถาด

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 786 Articles
https://www.kruaof.com