การดูแลแปลงเพาะกล้า

เพราะเหตุใดเราจึงต้องดูแลแปลงเพาะกล้า

นอกเหนือจากการรดนํ้าต้นไม้และ
การกําจัดวัชพืช ยังมีวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้า เช่น การพรวนดิน การใส่ปุ๋ย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com