การกวาดบ้าน ป.2

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การกวาดบ้าน แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

     พื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่เราต้องเดิน อาจมีสิ่งสกปรกและเป็นที่อยู่ของแมลง ดังนั้นเราจึงต้องกวาดบ้านทุกวัน

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การกวาดบ้าน ป.2

นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพพื้นบ้านแบบต่าง ๆ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยการตอบคำถาม ดังนี้

พื้นไม้
รูปที่ 1 พื้นไม้
พื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบ
รูปที่ 3 พื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบ
พื้นกระเบื้อง
รูปที่ 2 พื้นกระเบื้อง
พื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบ
รูปที่่ 4 พื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบ
  • การกวาดบ้านคืออะไร
  • พื้นห้องต่าง ๆ ที่บ้านของนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไร
  • นักเรียนคิดว่าการกวาดพื้นบ้านแต่ละแบบใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่แตกต่างกันใช่หรือไม่
  • วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้านมีอะไรบ้าง
  • วัสดุ อุปกรณ์ใดใช้กวาดพื้นไม้และพื้นกระเบื้อง
  • วัสดุ อุปกรณ์ใดใช้ตักฝุ่นละอองหรือเศษผงไปทิ้งขยะ
  • วัสดุ อุปกรณ์ใดใช้รองรับฝุ่นละอองหรือเศษผงหรือขยะ
  • วัสดุ อุปกรณ์ใดใช้กวาดพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบหรือกวาดน้ำ
แผนภาพความคิดวิธีใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้าน
รูปที่ 5 แผนภาพความคิดวิธีใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้าน
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.