อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้

นักเรียนคิดว่า ตนเองใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้ได้ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่อย่างไร

เพราะเหตุใดเราจึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้ให้ถูกประเภท

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 786 Articles
https://www.kruaof.com