ประโยชน์ของการทำงานบ้าน ป.1

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ประโยชน์ของการทำงานบ้าน แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

งานบ้านเป็นงานดูแลรักษาบริเวณบ้าน และเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย  และทำให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุข

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง ประโยชน์ของการทำงานบ้าน

  1. เป็นการช่วยเหลืองานของสมาชิกในครอบครัว
  2. สร้างนิสัยที่ดีให้แก่ตนเอง
  3. สร้างความสามัคคีและความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
  4. ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  5. เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง
  6. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  7. บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และน่าอยู่อาศัย
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.