ประเภทงานบ้าน ป.1

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ประเภทงานบ้าน แล้ว สามารถบอกได้ว่า

งานบ้านเป็นงานที่ทำในบ้านและบริเวณบ้าน เพื่อให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว ประเภทของงานบ้านมีอยู่2ประเภทได้แก่ 1.งานดูแลบ้าน 2.งานอำนวยความสะดวก

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ประเภทงานบ้าน

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว ในบ้านหลังหนึ่งจะมีห้องหลายห้องเช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องน้ำ

งานบ้าน เป็นงานดูแลรักษาบริเวณบ้าน และเครื่องใช้ ในบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว

ในแต่ละห้องจะมีสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น

ห้องนอน มีเตียงนอน หมอนผ้าห่ม ตู้เสื้อผ้า ฯลฯ

ห้องรับแขก มีเก้าอี้รับแขก โต๊ะวางของ แจกันดอกไม้ โทรทัศน์ ฯลฯ

ห้องครัว มีเตาปรุงอาหาร อ่างล้างผักและผลไม้ อ่างล้างจาน ตู้กับข้าว ตู้เย็น ฯลฯ

ห้องอาหาร มีโต๊ะอาหาร เก้าอี้นั่งรับประทานอาหาร ฯลฯ

การช่วยเก็บสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่วางไม่เป็นระเบียบ เป็นงานอย่างหนึ่งที่นักเรียนสามารถทำได้ ซึ่งงานที่นักเรียน ช่วยทำได้นี้เรียกว่า งานบ้าน

งานบ้านโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท ดังนี้

งานดูแลบ้าน บริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้าน

งานดูแลบ้าน บริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้าน

งานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว

งานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว

เมื่อสมาชิกทุกคนช่วยกันทำงานบ้านด้วยความเต็มใจโดยไม่เกี่ยงกัน จะช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบ และน่าอยู่อาศัย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.