ของเล่นจากการพับกระดาษ

นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของเล่นได้ด้วยตนเองหรือไม่ จงอธิบาย

นักเรียนจะทําอย่างไร หากประสบปัญหาในการทํางาน

การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อการทํางานประดิษฐ์อย่างไรบ้าง

นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ตนเองสามารถประดิษฐ์ของเล่นที่สวยงามได้ด้วยตนเอง

นักเรียนมีหลักการเลือกวัสดุและเศษวัสดุมาใช้ในการทํางานประดิษฐ์อย่างไร

ในการประดิษฐ์เครื่องบินไอพ่นสามารถใช้วัสดุใดแทนกระดาษสีได้บ้าง

การประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเองมีคุณค่าและเกิดประโยชน์หรือไม่ จงอธิบาย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com