การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ

ถ้านักเรียนใส่เสื้อกันหนาวในฤดูร้อน จะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

นักเรียนจะนำความรู้เรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร

นักเรียนคิดว่า การแต่งกายจะต้องคำนึงถึงสถานที่หรือไม่จงอธิบาย?

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com