การดูแลรักษาเครื่องแต่งกาย

ถ้าเสื้อนักเรียนเปื้อนรอยปากกา นักเรียนจะทำอย่างไร

ถามมาหนูตอบได้

  1. ถ้านักเรียนไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร
  2. นักเรียนจะดูแลเสื้อผ้าไม่ให้เปรอะเปื้อนได้อย่างไรบ้าง
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com