การดูแลรักษาเครื่องแต่งกาย

ถ้าเสื้อนักเรียนเปื้อนรอยปากกา นักเรียนจะทำอย่างไร

ถามมาหนูตอบได้

  1. ถ้านักเรียนไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร
  2. นักเรียนจะดูแลเสื้อผ้าไม่ให้เปรอะเปื้อนได้อย่างไรบ้าง
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com