การจัดโต๊ะ

การจัดโต๊ะ ป.1

นักเรียนเคยจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
ในบ้านอย่างไร

นักเรียนคิดว่า ควรจัดเก็บของใช้อย่างไรจึงจะเหมาะสม

นักเรียนจะนําความรู้ เรื่อง การจัดโต๊ะ ไปใช้จัดเก็บโต๊ะเขียนหนังสือของนักเรียนอย่างไร

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com