การจัดตู้

นักเรียนเคยหาเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า ไม่พบบ้างหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

การจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม ช่วยยืดอายุการใช้งานเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างไร

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com