การจัดชั้นวางของ

นักเรียนมีวิธีการจัดเก็บชั้นวางหนังสือและชั้นวางของเล่นของตนเองอย่างไร

ถ้านักเรียนไม่จัดเก็บของเล่นไว้ในชั้น จะจัดเก็บของเล่นไว้ที่ใดได้อีกบ้าง

นักเรียนควรจัดเก็บหนังสือและของเล่นของตนเองบ่อยแค่ไหน เพราะเหตุใด

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com