การงานอาชีพ ป. 1 เรื่องแต่งตัวกันเถอะ (เครื่องแต่งกาย)

การงานอาชีพ ชั้นป .1 เรื่องแต่งตัวกันเถอะ หัวข้อเครื่องแต่งกาย

คำถามประจำเรื่อง

นักเรียนแต่งภายอย่างไร และมีเครื่องแต่งกายอะไรบ้าง

  • เครื่องแต่งกายแต่ละชิ้น มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร
  • เครื่องแต่งกายแต่ละอย่างมีประโยชน์อะไรบ้าง
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com