การงานอาชีพ ป. 1 เรื่องแต่งตัวกันเถอะ (หลักการแต่งกาย)

การงานอาชีพ ป. 1 เรื่องแต่งตัวกันเถอะ (หลักการแต่งกาย)

จุดประสงค์การเรียนรู้

  • บอกเครื่องแต่งกายได้ถูกต้องและตรงตำแหน่ง (K)
  • อธิบายขั้นตอนการแต่งกายได้ถูกต้อง (K) 
  • อธิบายการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและสถานที่ (K)
  • แต่งกายตามได้ถูกต้องและเหมาะสม (P)
  • กระตือรือร้นในการแต่งกายอย่างสม่ำเสมอและแต่งกายได้เหมาะสม (A)
วิธีการใส่ถุงเท้ารองเท้า

นักเรียนมีวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนการแต่งกายของตนเองอย่างไร

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com