วิทยการคำนวณ ป.4

การใช้เหตุผล เชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน

11 กรกฎาคม 2020 ครูออฟ 0

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหา หมายถึง การแก้ไขปัญหา โดยการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไข มาใช้พิจารณา หนูจะใช้เหตุผลหรือใช้ประสบการณ์มาอธิบาย วิธีการแก้ไขปัญหา โดยคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ เหตุผลของแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ เพราะเมื่อเกิดความเคยชินกับการคิดอย่างมีตรรกะจะทำให้ไม่เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆ จะทำให้ความคิด ที่นำเสนอได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้นเนื่องจากผู้ฟัง มีเหตุมีผล ทำให้เกิดโอกาสผิดพลาดได้น้อยหรือไม่มีเลย สถานการณ์ตัวอย่าง ร้านนมแห่งหนึ่งมีโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนสามารถนำข [ อ่านต่อ ]