ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเก็บคะแนน

สิงหาคม 20, 2015 ครูออฟ 0

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 ทดสอบความรู้หลังเข้าชมเว็บไซต์เรื่องระบบปฏิบัติการ windows 7 เบื้องต้น    

12 ข้อที่ชาวเน็ตควรรู้เกี่ยวกับพรบ.ลิขสิทธิ์

สิงหาคม 5, 2015 ครูออฟ 0

1. “รูปของเรา ลิขสิทธิ์ของเรา” รูปภาพ ข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ คลิป ของเรา ที่เราถ่ายเอง หรือ จ้างถ่ายจ้างผลิต เป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยอัตโนมัติทันที – สำนักข่าว เว็บไซต์ข่าว สื่อใดๆ จะเอาไปใช้งาน “ต้องขออนุญาตเราก่อน” และคุณสามารถให้พวกเขาใช้ฟรีๆ ได้ หรือ จะเจรจาขอส่วนแบ่งรายได้ ก็ยังได้ด้วย และแม้ว่าเราจะส่งภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ให้กับสถานีข่าว รายการวิทยุ หรือหนังสือพิมพ์เพื่อนำเอาไปเผยแพร่รายงาน ก็เป็นการให้ลิขสิทธิ์สำนักข่าวนั้นๆ เพื่อเผยแพร่เท่านั้น แต่กรรมสิทธิ์ (คว [ อ่านต่อ ]

No Image

แป้นพิมพ์ (Keyboard)

กรกฎาคม 5, 2015 ครูออฟ 0

แป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าข้อมูลเพื่อสั่งให้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดำเนินการและแสดงผลออกทางจอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้าย ๆ กับแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด กล่าวคือ มีแต่ละแป้นพิมพ์ตัวอักษรแถวบนหรือแถวล่างได้ แต่แป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีประมาณ 101-104 แป้น แป้นพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นมาทำหน้าที่ต่าง ๆกัน แบ่งกลุ่มแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มแป้นพิมพ์ที่ใช้พิมพ์หรือเครื่องหมาย มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือเรียกว่าแป้นตัวอักษร กล่าวคือ พิมพ์ตัว [ อ่านต่อ ]

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

มิถุนายน 13, 2015 ครูออฟ 0

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ม.2 1. ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์ ก. โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ข. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ค. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ง. บุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ 2. ส่วนประกอบหลักของ อินโฟกราฟิกส์ คือ ก. Microsoft Office 2013 ข. โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ค. เนื้อหาที่เป็น ข้อมูล สารสนเทศ หรือ ความรู้ ง. แรม แป้นพิมพ์ จอภาพ ลำโพง 3. URL ของเว็บไซต์ ครูออฟ คือข้อใด ก. www.kruaof.com ข. www.krooaof.com ค. www.kruaof.net ง. www.krooaof.net 4. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมแชท ก. BeeTalk (บี [ อ่านต่อ ]

เริ่มโพสเนื้อหาบทเรียนกันสักทีนะ

มิถุนายน 1, 2015 ครูออฟ 0

เริ่มโพสเนื้อหบทเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาสักทีนะครับ คราวนี้เริ่มจากชั้นมัธยมก่อนละกัน เพราะอะไรหรือ เพราะมัธยม ไม่ค่อยได้เรีนย ได้ศึกษากันเท่าไร เลยทำสื่อการสอนไว้ให้เค้ามาศึกษาเองดีกว่าครับ  

No Image

บทเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

พฤษภาคม 16, 2015 ครูออฟ 0

พอดีครูท่องเว็บไซต์ ไปเรื่อย ๆ ไปเจอบทเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บหนึ่ง น่าสนใจดี เป็นบทเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องศึกษาในชั้น ม.2 พอดี เลยเอามาแปะไว้ในเว็บของครูออฟก่อน เพราะ เดียวครูจะนำเนื้อหาของครูมณีรัตน์มาเรียบเรียงเขียนใหม่ในสไตส์ของครูออฟเอง 555 !

No Image

เว็บครูออฟ ทำใหม่อีกแหละ คราวนี้ตรงกับหลักสูตรเลยคราวนี้

พฤษภาคม 11, 2015 ครูออฟ 439

เว็บครูออฟ ทำใหม่อีกแหละ คราวนี้ตรงกับหลักสูตรเลยคราวนี้ โดยสื่อนี้จะให้ผู้เรียน ศึกษาด้วยตนเอง พร้อมกับทำสมุดใบงานที่ครูแจกให้ ระดับการศึกษาที่เรียนคือ ป.3 – ม.3 ครับ