4. กิจกรรม ครั้งที่ 1

ให้นักเรียนวิเคราะห์ระยะทางที่ผีเสื้อจะบินไปหาดอกไม้ที่ใกล้และเร็วที่สุด
เรามีเกมส์ให้เล่นน่ะ

About the author