เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2013

  1. คลิกปุ่มStart บนแถบ Task bar
  2. เลือกAll Programs จากนั้นเลือกไปที่ Microsoft Office
  3. เลือกMicrosoft Office Word 2013 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที

About the author