ป.5 – 1. ความหมายของข้อมูล

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

อธิบายความหมายของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

1. ความหมายของข้อมูล

 

 

 

 

 

About the author