โปรแกรม Scratch สร้างฟองอากาศในตู้ปลา

ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้าง เกมส์ตู้ปลา พร้อมกับทำผลงานมาส่งครู มีคะแนนให้น่ะ

About the author