ประเภทของข้อมูล

19 ตุลาคม 2020 ครูออฟ 0

1. ข้อมูลตัวอักษร (ข้อมูลตัวอักขระ)    ข้อมูลตัวอักษร หมายถึง ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษรทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ เช่น ชื่อ – นามสกุล ประวัติโรงเรียน เป็นต้น และข้อความที่เป็นตัวเลขซึ่งไม่นำไปใช้ในการคำนวณ เช่น ป้ายทะเบียนรถ บ้านเลขที่ เลขที่บัตรประชาชน เป็นต้น    2. ข้อมูลภาพ    ข้อมูลภาพ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นภาพในลักษณะต่าง ๆ ที่เรามองเห็นซึ่งอาจเป็นภาพนิ่ง เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย เป็นต้น หรือภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพจากโทรทัศน์ ภาพจากวีดิทัศน์ ภาพจากคอมพิวเตอร์ เป็ [ อ่านต่อ ]

ลักษณะข้อมูลที่ดี

18 ตุลาคม 2020 ครูออฟ 0

Infographic เรื่องลักษณะข้อมูลที่ดี ป.5 วิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ เรื่องที่ 8.1 1 มีความสุขต้องเชื่อถือได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้จะต้องได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเช่นการสอบถามจากผู้รู้โดยตรงการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐการค้นหาจากหนังสือเอกสารต่างๆ 2 มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถนำไปใช้งานได้ ข้อมูลที่ดีจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมครบทุกด้านเช่นมีการบอกข้อดีและข้อเสียบอกประโยชน์และโทษของข้อมูลนั้นๆ  3 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลที่ผู้ใช [ อ่านต่อ ]