13. การตกแต่งเวิร์กชีต

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

การปรับคุณสมบัติของตัวอักษรที่แสดงในเซลล์ให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ มีขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการ 2.คลิกขวาเลือกคำสั่ง Format Cells จะปรากฏหน้าต่าง Format Cells Dialog 3. คลิกเมนู Alignment 4. คลิกเมนูย่อย Font 1) กลุ่ม Font เป็นส่วนที่ใช้กำหนดรูปแบบของตัวอักษร 2) กลุ่ม Font Style เป็นส่วนที่ใช้กำหนดลักษณะของตัวอักษร ให้เป็นตัวหนา (Bold) ตัวเอียง (Italic) ตัวปกติ (Regular) 3) กลุ่ม Underline เป็นการกำหนดให้ข้อความมีการขีดเส้นใต้ โดยมีตัวเลือก 2 กลุ่มคือ เส้นเดี่ยว (Single) และเส้นคู่ (Do [ อ่านต่อ ]

12. การจัดรูปแบบด้วย Auto format

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

ขั้นตอนการจัดรูปแบบด้วย Auto format 1. คลุมดำ เลือกตารางที่ต้องการ 2. เลือกคำสั่ง จัดรูปแบบเป็นตาราง 3. เลือกรูปแบบที่ต้องการกด ตกลง

11. การจัดรูปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

การจัดรูปแบบข้อมูลบนเวิร์กชีต คือ การปรับเปลี่ยนการแสดงผลในเวิร์กชีตให้ดูสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการเน้นจุดสำคัญหรือข้อมูลที่สำคัญ ๆ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลให้เหมาะสมเช่นข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือ รูปแบบของวันที่ในแบบต่าง ๆ หรือจะทำการเพิ่มเติมเครื่องหมายสกุลเงินต่าง ๆ เช่น ดอลลาร์ ($) บาท (฿) หรือ Comm (,) และยังสามารถเปลี่ยนแบบอักษร สีอักษร และอื่น ๆ ซึ่งการจัดรูปแบบนี้สามารถจัดได้ 2 วิธีคือ 1. การจัดการด้วยแถบเครื่องมือรูปแบบ การจัดด้วยแถบเครื่องมือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจ [ อ่านต่อ ]

10. การจัดการแถว คอลัมน์ และเซลล์

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

วิธีการแทรกแถว 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแทรกแถว 2. คลิกเลือก แทรก > แทรกแถวในแผ่นงาน วิธีการแทรกคอลัมน์ 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแทรกคอลัมน์ 2. คลิกเลือก แทรก > แทรกคอลัมน์ในแผ่นงาน วิธีการลบแถว 1. เลือกแถวที่ต้องการลบ 2. คลิกเลือก ลบ > ลบแถวในแผ่นงาน วิธีการลบคอลัมน์ 1. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการลบ 2. คลิกเลือก ลบ > ลบคอลัมน์ในแผ่นงาน

9. การยกเลิกคำสั่ง และการทำซ้ำ

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

คำสั่ง ยกเลิก หรือ Undo เป็นคำสั่งที่ใช้ในการยกเลิกการกระทำใด ๆ บนเวิร์กชีต เช่น การลบข้อความในเซลล์ทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจ และต้องการที่จะเรียกข้อความที่ถูกลบกลับคืนมา โปรแกรม Excel ได้เพิ่มความสามารถของคำสั่ง ยกเลิก ให้มากขึ้นด้วยความสามารถในการจดจำคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้สั่งไปแล้วย้อนหลังได้มากถึง 16 คำสั่ง โดยเราสามารถยกเลิกคำสั่งที่กระทำไปแล้วได้มากถึง 16 คำสั่งด้วยกัน การยกเลิกคำสั่งที่ได้กระทำไปแล้ว สามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้   Ctrl+C : Copy Ctrl+X : Cut Ctrl+V : Paste Ctrl + Z : Undo Alt+ [ อ่านต่อ ]

8. การป้อน การลบ และการแก้ไขข้อมูล

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

การป้อนข้อมูล การป้อนข้อมูลเราสามารถป้อนข้อมูลลงไปในเซลล์ได้ถึง 32,000 ตัวอักษรในหนึ่งเซลล์ ซึ่งวิธีป้อนทำได้ดังนี้ 1. เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วคลิกเมาส์ 2. พิมพ์ข้อมูลลงไป 3. ถ้าต้องการเลื่อนไปยังตำแหน่งต่อไปสามารถเลื่อนโดยการใช้เมาส์เหมือน หรือการใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดก็ได้ การแก้ไขข้อมูล การแก้ไขข้อมูลที่ป้อนลงในเซลล์ สามารถปฏิบัติได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ พิมพ์ข้อความใหม่ทั้งหมด หมายถึง ให้พิมพ์ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องทับลงไปในเซลล์ที่ต้องการแก้ไขได้ทันที ลบข้อมูลในเซลล์ให้เป็นเซลล์ว่างโด [ อ่านต่อ ]

7. ประเภทข้อมูลในโปรแกรม Excel

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

ประเภทข้อมูลในโปรแกรม Excel การป้อนข้อมูลลงในเซลล์ของเวิร์กชีต สามารถทำได้โดยการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์ไปยังตำแหน่งของเซลล์ที่ต้องการ แล้วทำการป้อนข้อมูลลงไป ซึ่งข้อมูลที่เราได้ทำการป้อนลงไปนั้นจะสังเกตเห็นว่าจะมีข้อมูลอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อความหรือคำอธิบาย และตัวเลขที่เป็นค่าของสิ่งต่าง ๆ เช่น จำนวนเงิน จำนวนสินค้าในคลังสินค้า เป็นต้น เราสามารถป้อนข้อมูลต่าง ๆ ลงในเซลล์สูงสุด 255 ตัวอักษร ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลประเภทข้อความ [ อ่านต่อ ]

6. เวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีต

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

เวิร์กบุ๊ก        เมื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Excel โปรแกรมจะทำการเปิดเวิร์กบุ๊กใหม่เสมอ มีชื่อว่าBook1 ซึ่งเราสามารถจะทำการป้อนข้อมูลต่าง ๆ ได้ทันทีซึ่งชื่อของเวิร์กบุ๊กจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อมีการบันทึกข้อมูล เฉพาะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบ เวิร์กบุ๊กก็เสมือนกับแฟ้มข้อมูลนั้นเองส่วนของเวิร์กบุ๊กคือส่วนที่ อยู่ในกรอบดังภาพต่อไปนี้ เวิร์กชีต         ส่วนเวิร์กชีต หมายถึงพื้นที่ในการทำงานซึ่งประกอบด้วยแถวในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งในแต่ละเวิร์กบุ๊กจะประกอบด้วยชีตดังภาพ

3. การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

          ชุดเครื่องมือของโปรแกรม Microsoft Excel ชุดเครื่องมือของ Microsoft Excel ประกอบไปด้วยกลุ่มเครื่องมือหรือคำสั่งต่าง ๆ ที่เรียกว่า“ริบบอน”(Ribbon) ที่ได้จัดรวบรวมไว้เป็นกลุ่มๆ ตามประเภทของการใช้งาน โดยจะมีการแยกออกเป็นแต่ล่ะเมนูอีกทีเพื่อให้สามารถค้นหาเครื่องมือได้สะดวกขึ้น ซึ่งแต่ละเมนูนั้นก็มีรายละเอียดของเครื่องมือต่างๆ ดังนี้ 1. เมนูหน้าแรก (Home) จะเป็นที่รวบรวมชุดเครื่องมือพื้นฐานที่ผู้ใช้งานส่วนมากต้องใช้บ่อยๆ เช่น การจัดการแบบตัวอักษร รูปแบบตารางหรือเซลล์ เป็นต้น โดยจะแสดงขึ้นมาเ [ อ่านต่อ ]

5. การกำหนดขนาดและแนวหน้ากระดาษสมุดงาน ใน Excel

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

เราสามารถกำหนดขนาดหน้ากระดาษของสมุดงานที่สร้างขึ้นมาได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ วิธีการกำหนดขนาดหน้ากระดาษ ตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้ 1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) 2. คลิกเลือก ขนาด (Size) แล้วเลือกขนาดกระดาษที่ต้องการ 3. จะได้ขนาดหน้ากระดาษของสมุดงานตามที่กำหนด   การกำหนดแนวสมุดงานใน Excel 2010 สมุดงานที่จะสร้างขึ้นมานั้น เราสามารถกำหนดได้ว่าจะสร้างขึ้นมาในแนวตั้ง หรือแนวนอน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ วิธีการกำหนดแนวสมุดงาน 1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) 2. คลิกเลือก การ [ อ่านต่อ ]