แบบทดสอบหน่วยที่ 1 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

มิถุนายน 13, 2015 ครูออฟ 0

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ม.2 1. ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์ ก. โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ข. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ค. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ง. บุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ 2. ส่วนประกอบหลักของ อินโฟกราฟิกส์ คือ ก. Microsoft Office 2013 ข. โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ค. เนื้อหาที่เป็น ข้อมูล สารสนเทศ หรือ ความรู้ ง. แรม แป้นพิมพ์ จอภาพ ลำโพง 3. URL ของเว็บไซต์ ครูออฟ คือข้อใด ก. www.kruaof.com ข. www.krooaof.com ค. www.kruaof.net ง. www.krooaof.net 4. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมแชท ก. BeeTalk (บี [ อ่านต่อ ]

เริ่มโพสเนื้อหาบทเรียนกันสักทีนะ

มิถุนายน 1, 2015 ครูออฟ 0

เริ่มโพสเนื้อหบทเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาสักทีนะครับ คราวนี้เริ่มจากชั้นมัธยมก่อนละกัน เพราะอะไรหรือ เพราะมัธยม ไม่ค่อยได้เรีนย ได้ศึกษากันเท่าไร เลยทำสื่อการสอนไว้ให้เค้ามาศึกษาเองดีกว่าครับ