8. การกำหนดระยะบรรทัด

มิถุนายน 11, 2018 ครูออฟ 0

    การกำหนดระยะบรรทัดให้มีความห่างหรือชิดกันเพื่อให้มีระยะบรรทัดที่เหมาะสมกับขนาดของเอกสารที่ได้ ออกแบบไว้ มีขั้นตอนการทำโดยการคลุมข้อความที่ต้องการ กำหนดระยะบรรทัดและทำการคลิกเลือกปุ่มคำ สั่งและเลือกระยะห่างของบรรทัดดังนี้     > ตัวอย่าง ระยะห่าง 1.0             ปรับขนาดเป็นระยะห่าง 1.15 โดยคลิกที่     และเลือกระยะห่างของบรรทัด   

7. การจัดตำแหน่งกลุ่มข้อความ

มิถุนายน 11, 2018 ครูออฟ 0

    การจัดตำแหน่งข้อความให้อยู่ตามตำแหน่งตามรูปแบบเอกสารที่ต้องการมีขั้นตอนการทำโดยการคลุมข้อความที่ต้องการจัดตำแหน่งและทำการคลิกเลือกปุ่มคำสั่งดังนี้         1.) การจัดข้อความชิดด้านซ้ายคลิกเลือกที่ปุ่มคำสั่ง         2.) การจัดข้อความชิดด้านขวา         3.) การจัดข้อความอยู่กึ่งกลางเอกสาร         4.) การจัดข้อความให้กระจาย          5.) การจัดข้อความกระจายแบบภาษาไทย

6. การจัดรูปแบบย่อหน้าปและการกั้นระยะ

มิถุนายน 11, 2018 ครูออฟ 0

การกำหนดรูปแบบย่อหน้าและกำหนดระยะห่างของย่อหน้าจากระยะขอบซ้ายหรือระยะขอบขวาสามารถเพิ่มหรือลดการเยื้องของย่อหน้าหรือกลุ่มย่อหน้าภายในระยะขอบกระดาษนอกจากนี้ยังสามารถสร้างการเยื้องออก ซึ่งจะดึงย่อหน้าออกไปหาระยะขอบซ้าย ซึ่งบรรทัดแรกของย่อหน้าจะไม่เยื้อง แต่บรรทัดต่อๆไปจะเยื้อง การจัดรูปแบบย่อหน้าทำได้ 2 วิธี วิธีที่ 1 จัดรูปแบบโดยกำหนดจากเส้นไม้บรรทัด (Ruler) ปรับตั้งระยะกั้นหน้าย่อหน้าและกั้นหลังได้ดังนี้ 1.) เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจัดรูปแบบ 2.) นำเมาส์ไปชี้สัญลักษณ์บนไม้บรรทัดแล้ว Drag ไปวางตำแ [ อ่านต่อ ]

5. การปรับคุณลักษณะของข้อความ

มิถุนายน 11, 2018 ครูออฟ 0

การปรับปรุงคุณลักษณะของข้อความเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับข้อความด้วยการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1.) Drag เมาส์คลุมข้อความที่ต้องการการตกแต่งจะปรากฏ มินิทูลบาร์ (Mini Toolbar) ขึ้นโดยอัตโนมัติให้ เลือกใช้ตามต้องการเครื่องมือ Mini toolbar เป็นแถบเล็กๆ ที่เก็บคำสั่งใช้งานบ่อยๆ จะแสดงหรือผู้ใช้ เลือกข้อความที่ต้องการแต่คำสั่งจะแสดงแบบจางๆ เมื่อคลิกเข้าไปใกล้คำสั่งจะแสดงชัดขึ้นสามารถ ใช้คำสั่งได้ทันที 2.) คลิกปุ่มเครื่องมือบนทูลบาร์ ที่ปรากฏหรือใน Tab Home ที่ปุ่ม Font คลิกปุ่มจะปรากฏ Dialog [ อ่านต่อ ]

4. การกำหนดขนาดเอกสาร

มิถุนายน 11, 2018 ครูออฟ 0

โดยปกติแล้ว ส่วนใหญ่จะใช้ขนาด A4 ในการทำงาน โปรแกรม Microsoft Office Word ทุกเวอร์ชั่น จึงได้ตั้งค่ากระดาษมาตรฐานในเบื้องต้นมาเป็นขนาด A4 แต่ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนขนาดของกระดาษให้เหมาะสมกับงานเอกสารที่เราต้องการได้ โดยการกำหนดขนาดเอกสาร (Page setup) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.) คลิกที่ริบบอนเค้าโครงหน้ากระดาษ(Page Layout)คลิกที่ปุ่มขนาด (size) 2.) คลิกเลือกขนาดกระดาษที่ต้องการกำหนดระยะขอบกระดาษที่ใช้ การกำหนดระยะขอบกระดาษที่ใช้ การกำหนดระยะขอบ (Margins) ของกระดาษที่ใช้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพิม [ อ่านต่อ ]

3. การสร้าง การเปิด ปิด และบันทึกเอกสาร

มิถุนายน 11, 2018 ครูออฟ 0

การเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2013  เรียกเปิดจากระบบปฏิบัติการ windows 13 1.) คลิกที่ปุ่ม Start 2.) เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ ALL programs 3.) เลื่อนตัวชี้เมาส์ต่อไปที่ Microsoft office 4.) คลิกที่ชื่อโปรแกรม Microsoft Word 2013   จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแรกซึ่งถือเป็นหน้าจอหลักของโปรแกรม Microsoft Word 2013 ดังภาพ การสร้างเอกสาร เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 การพิมพ์ในเอกสารจะมีหน้าเอกสารเปล่าๆมาให้ใช้งาน 1 หน้ากระดาษซึ่งโปรแกรม Microsoft Office Word จะตั้งชื่อในเบื้องต [ อ่านต่อ ]

2. ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม

มิถุนายน 11, 2018 ครูออฟ 0

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม ก่อนที่จะทำงานกับโปรแกรม Microsoft Office Word จะต้องรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าจอ โปรแกรมก่อน เพื่อจะได้เข้าใจถึงส่วนต่างๆ เลขที่ ชื่อส่วนประกอบ หน้าที่ 1 File (แฟ้ม) ศูนย์รวมคำสั่งสำหรับจัดการไฟล์ เช่น Save (บันทึก) Open (เปิด) New (สร้างไฟล์ใหม่เป็นต้น) 2 Quick Access Toolbar (แถบเครื่องมือด่วน) แถบเก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้บ่อย ๆ โดยโปรแกรมกำหนด ค่าเริ่มต้นให้ แต่สามารถเพิมเติมได้ 3 Title Bar (แถบชื่อเรื่อง) แถบแสดงชื่อและประเภทของไฟล์ 4 Ribbon (ริบบอน) แถบกลุ่มคำสั่งซึ่ง [ อ่านต่อ ]