31. การทำงานกับวีดีโอ

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

การดูตัวอย่างวิดีโอ คลิกเลือกไฟล์เสียง คลิก Play/Pause เสียงจะเริ่มต้นการเล่น / หยุดชั่วคราว คลิกข้ามที่ Timeline บนส่วนใดก็ได้ที่ต้องการดู การปรับขนาดวิดีโอ คลิกที่มุมและลากปรับขนาดตามที่ต้องการ การย้ายวิดีโอ คลิกที่วิดีโอและลากวิดีโอไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการบนภาพนิ่ง การลบไฟล์วิดีโอ เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการลบแล้วกด Backspace  หรือ Delete บนแป้นพิมพ์   การแก้ไขและการจัดรูปแบบวิดีโอ สามารถกำหนดรูปแบบในการเล่นวิดีโอ และการแสดงเสียงและภาพให้เหมาะกับงานที่ต้องการ โดยเมื่อคลิกที่คลิปวิดีโอ จะป [ อ่านต่อ ]

30. การแทรกวีดีโอ

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

การแทรกวีดีโอจากไฟล์   การนำไฟล์วีดีโอมาใช้ประกอบสไลด์ จะช่วยให้ผู้ชม เช้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจน รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการนำเสนอ โดยการแทรกวีดีโอลงบนสไลด์ทำได้จากการคลิกปุ่ม     มีวิธีการดังนี้ 1. คลิกแท็บINSERT > คลิก   จากนั้นคลิกเลือก >  2. จะปรากฏกล่องโต้ตอบขึ้นมา จากนั้นเลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการ > คลิก INSERT (แทรก) 3. วีดีโอที่ต้องการจะเพิ่มลงบนสไลด์ การแทรกวีดีโอออนไลน์   Online Video สามารถเลือกค้นหา และดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ สำเร็จรูปออนไลน์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมาใช้ประก [ อ่านต่อ ]

29. การทำงานกับเสียง

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

การดูตัวอย่างไฟล์เสียง คลิกเลือกไฟล์เสียง คลิก Play/Pause เสียงจะเริ่มต้นการเล่น / หยุดชั่วคราว การย้ายไฟล์เสียง คลิกและลากเพื่อย้ายไฟล์เสียงไปยังตำแหน่งใหม่บนสไลด์ตามที่ต้องการ การลบไฟล์เสียง เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการลบแล้วกด Backspace  หรือ Delete บนแป้นพิมพ์   การปรับแต่งการเล่นเสียง หลังเพิ่มไฟล์เสียงลงบนสไลด์แล้ว สามารถปรับแต่งการทำงานเพิ่มเติมได้ เช่น ให้ซ่อนรูปลำโพงในช่วงที่นำเสนอ ให้เล่นไฟล์เสียงทันทีเมื่อแสดงสไลด์ กำหนดให้เล่นสียงวนซ้ำ เป็นต้น โดยคลิกที่รูปลำโพงในสไลด์ จะปรากฏแถบเคร [ อ่านต่อ ]

28. การบันทึกเสียงด้วยตัวเอง

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

สำหรับคนที่อยากใช้เสียงเพลงที่เล่นเองสดๆ หรืออาจจะเป็นเสียงพูดเกริ่นนำเชิญชวนผู้ฟังก็สามารถบันทึกเสียงเองได้ โดยติดตั้งไมโครโฟน มีวิธีการดังนี้ 1. คลิกแท็บ INSERT > คลิก Audio > คลิกเลือก    พิมพ์ชื่อไฟล์ สำหรับการบันทึกเสียง  คลิกปุ่ม เพื่อเริ่มต้นการบันทึกเสียง   4. เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม 5. ดูตัวอย่างการบันทึกเสียง คลิกปุ่ม 6. เมื่อเสร็จแล้วคลิก OK ไฟล์เสียงจะถูกแทรกลงในสไลด์  

27. การแทรกเสียงจากไฟล์

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

การเล่นเสียงดนตรี หรือเพลงจากไฟล์ที่เตรียมไว้ จะช่วยให้งานนำเสนอของดูตื่นเต้น เร้าใจ และชวนติดตามมากขึ้น โดยการแทรกเสียงลงบนสไลด์ทำได้จากการคลิกปุ่ม           (เสียง)ในแท็บ INSERT (แทรก) มีวิธีการดังนี้ คลิกแท็บ INSERT > คลิก Audio > คลิกเลือก จะปรากฏ หน้าค้นหาและเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ > คลิก INSERT (แทรก) 3. ไฟล์เสียงที่จะถูกเพิ่มลงบนสไลด์   การแทรกเสียงออนไลน์ Online Audio ให้สามารถเลือกค้นหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียงสำเร็จรูปออนไลน์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบสไลด์ได้ฟรี โดยมี [ อ่านต่อ ]

26. การตกแต่งรูปร่าง

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

สามารถตกแต่งรูปร่างที่วาดขึ้น โดยการปรับแต่งรูปทรง ปรับแต่สี และใส่เอฟเฟ็กต์ให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยคลิกที่รูปวาด จะประกฎ แถบเครื่องมือ Drawing Tools ที่สามารถเลือกใช้ได้ หลากหลาย การใส่ข้อความในรูปร่าง การแทรกข้อความลงในรูปร่างที่เป็นภาพวาด สามารถทำได้โดยคลิกปุ่ม  (กล่องข้อความ) ที่แท็บเครื่องมือ Drawing Tools จากนั้น คลิกสร้างกล่องข้อความในรูปร่าง และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ การเปลี่ยนลักษณะของรูปร่าง (Shape Styles) เป็นการเปลี่ยนลักษณะของรูปร่างอย่างรวดเร็ว โดยใช้รูปแบบที่มีให้ มีวิธีการดังนี้ [ อ่านต่อ ]

25. การวาดรูปร่าง (Shapes)

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

ในการใช้เครื่องมือวาดภาพประกอบสไลด์ ให้คลิก แท็บINSERT (แทรก) และคลิกปุ่มคำสั่ง  Shapes (รูปร่าง) มีวิธีการดังนี้  คลิกแท็บ INSERT คลิกเลือกปุ่ม Shapes  ปรากฏ รูปร่างลักษณะต่างๆ ดังรูป > คลิกเลือกรูปร่างที่ต้องการ  คลิกค้างไว้และลากไปในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อเพิ่ม รูปร่าง บนสไลด์

24. การตัดภาพให้เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการ

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

เลือกภาพทีjต้องการบีบอัด คลิก   (บีบอัดรูปภาพ) 3. กำหนดตัวเลือกการบีบอัด 4. เลือกคุณภาพของภาพหลังบีบอัด 5. คลิก OK เพื่อบีบอัด การเปลี่ยนสีและรูปแบบเส้นกรอบภาพ หากต้องการตกแต่งหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ ให้กับเส้นกรอบของภาพที่เลือกไว้ให้คลิกเลือกที่คำสั่ง    (เส้นขอบรูป) ได้ ดังนี้ จะปรากฏภาพที่เสร็จสมบูรณ์

23. การปรับแต่งรูปภาพ

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

ภาพที่นำมาตกแต่งสไลด์นั้น อาจจะต้องมีการปรับแต่งสี ความคมชัด และเพิ่มเติมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสไลด์ โดยเมื่อคลิกเลือกภาพที่ต้องการปรับแต่งก็จะปรากฏแถบเครื่องมือ Picture Tools สำหรับปรับแต่งภาพเพิ่มเติมอยู่ในแถบ Ribbon ปรับความคมชัด และความสว่างของภาพ การปรับความคมชัด ความสว่างของภาพ เพื่อให้ดูสอดคล้องกับองค์ประกอบอื่นๆ บนสไลด์ทำได้โดยคลิก  (การแก้ไข) และเลือกภาพในส่วน Sharpen/Soften (การทำให้คนชัดขึ้น/นุ่มลง)เพื่อปรับความคมชัดและความนุ่มของภาพหรือส่วน Brightness/Contrast (ความสว่าง/ [ อ่านต่อ ]

22. การแทรกภาพออนไลน์

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

นอกจากภาพบนเครื่องแล้ว ยังสามารถเลือกภาพหรือคลิปอาร์ตจากอินเตอร์เน็ตก็ได้ โดยเลือกค้นหาจากเว็บ Office.com , Bing หรือบน One Drive และโหลดมาแทรกลงไปบนสไลด์ได้ทันที การแทรกภาพออนไลน์ ทำได้โดยใช้ปุ่มคำสั่ง     Online Picture (รูปภาพออนไลน์) ในแท็บINSERT(แทรก)  มีวิธีการดังนี้ คลิกแท็บ INSERT เลือกปุ่ม Online Picture จะปราก กล่องโต้ตอบค้นหาขึ้นมา เลือก Bing หรือ One Drive ค้นหารูปภาพ ในตัวอย่างจะใช้ Bing ค้นหารูปภาพ 4. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา > ผลการค้นหาจะปรากฏขึ้นมา 5. เลือกภาพที่ต้องการจากนั้นค [ อ่านต่อ ]