แบบทดสอบ Microsoft Excel

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

แบบทดสอบ Microsoft Excel ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ  Microsoft Excel ให้ผ่าน 14 ข้อขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ ที่กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะผ่าน   https://www.thaitestonline.com/test_20_on_17846.html

17. การใช้งาน Auto sum

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

การคำนวณหาผลรวมโดยใช้ฟังก์ชันถ้าต้องการหาผลรวมของตัวเลขหลายๆ ตำแหน่ง สามารถใช้ฟังก์ชันของการหาผลรวมเข้ามาช่วยในการคำนวณได้ดังนี้ 1.เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ จากตัวอย่างนี้ตำแหน่งเซลล์อยู่ที่ D6 2.เมนู Home -> Editing คลิกปุ่มคำสั่ง AutoSum บนทูลบาร์ 3.ปรากฏสูตรคำนวณ =SUM(D2:D5) ให้ดูช่วงข้อมูลตัวเลขที่จะคำนวณว่าถูกต้องหรือไม่ สังเกตจากเส้นประวิ่งรอบๆ ข้อมูลถ้าถูกต้องแล้วกดปุ่ม Enter ถ้าไม่ถูกต้อง Drag เมาส์คลุมช่วงข้อมูลใหม่แล้ว กดปุ่มEnter หรือสามารถพิมพ์สูตรการคำนวณ =SUM(D2:D5) ใส่ในต [ อ่านต่อ ]

16. การเรียกใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

การเรียกใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน 1. เมนู Home -> Editing หรือเมนู Formula จะแสดงประเภทของสูตรคำนวณให้เลือกใช้ในที่นี้คลิกปุ่มลูกศรลงของ AutoSum 2.จะปรากฏสูตรฟังก์ชันคำนวณที่ใช้งานให้เลือก Sum = ฟังก์ชันหาผมรวม Average = ฟังก์ชันหา ค่าเฉลี่ย Count Numbers = ฟังก์ชันนับจำนวนข้อมูล Max = ฟังก์ชันหาค่าสูงสุด Min = ฟังก์ชันหาค่าต่ำสุด และ More Functions = สูตรอื่นๆ 1) การใช้ฟังก์ชันในการหาผมรวม (Sum) ของกลุ่มตัวเลข คลิกที่ฟังก์ชัน Sum เลือก Drag คลุมช่วงข้อมูลตัวเลขที่ต้องการ(จะปรากฎฟังก์ชัน =SUM(A1:A4) [ อ่านต่อ ]

15. การใช้สูตรคำนวณเบื้องต้น

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

การคำนวณ การใส่สูตรคำนวณปกตินั้นสามารถใส่ลงในเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ โดยพิมพ์เครื่องหมาย = แล้วตามด้วยรูปแบบการคำนวณลงในเซลล์นั้น จากตัวอย่างนี้ตำแหน่งเซลล์อยู่ที่ D4 1. พิมพ์เครื่องหมาย = แล้วตามด้วยตำแหน่งเซลล์ เช่น =C2*B2 เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter 2. ที่เซลล์ D2 จะแสดงผลลัพธ์ และที่ Formula bar จะแสดงสูตรคำนวณที่กำหนดไว้ การคำนวณโดยการหาผลรวม (Summation)       สำหรับการคำนวณเพื่อหาผลรวมของกลุ่มตัวเลขที่ต้องการ สามารถนำเครื่องหมาย บวก มาใช้ร่วมกับการอ้างถึงชื่อเซลล์ที่ต้องการนำมาหาผลรวม คิดเหมื [ อ่านต่อ ]

14. สูตร ฟังก์ชั่น

มิถุนายน 6, 2018 ครูออฟ 0

สูตรในโปรแกรม Excel หมายถึง โจทย์หรือการคำนวณต่าง ๆ เช่น 25+15+8 หรือ =B9-C4+D5 เป็นต้น เมื่อเราป้อนสูตรคำนวณในตารางเวิร์กชีตให้ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) นำหน้าสูตรเสมอ มิฉะนั้นโปรแกรม Excel จะถือว่าสิ่งที่ป้อนนั้นเป็นข้อมูลธรรมดาที่ไม่ใช่สูตรโปรแกรม Microsoft Excel แบ่งชนิดของสูตรออกเป็น 4 ชนิด คือ 1.สูตรในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Formula) 2. สูตรในการเปรียบเทียบ (Comparison Formula)    3.เครื่องหมายในการเชื่อมข้อความสองข้อความหรือมากกว่านั้น (Text Formula)    4. สูตรในการอ้ [ อ่านต่อ ]

13. การตกแต่งเวิร์กชีต

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

การปรับคุณสมบัติของตัวอักษรที่แสดงในเซลล์ให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ มีขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการ 2.คลิกขวาเลือกคำสั่ง Format Cells จะปรากฏหน้าต่าง Format Cells Dialog 3. คลิกเมนู Alignment 4. คลิกเมนูย่อย Font 1) กลุ่ม Font เป็นส่วนที่ใช้กำหนดรูปแบบของตัวอักษร 2) กลุ่ม Font Style เป็นส่วนที่ใช้กำหนดลักษณะของตัวอักษร ให้เป็นตัวหนา (Bold) ตัวเอียง (Italic) ตัวปกติ (Regular) 3) กลุ่ม Underline เป็นการกำหนดให้ข้อความมีการขีดเส้นใต้ โดยมีตัวเลือก 2 กลุ่มคือ เส้นเดี่ยว (Single) และเส้นคู่ (Do [ อ่านต่อ ]

12. การจัดรูปแบบด้วย Auto format

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

ขั้นตอนการจัดรูปแบบด้วย Auto format 1. คลุมดำ เลือกตารางที่ต้องการ 2. เลือกคำสั่ง จัดรูปแบบเป็นตาราง 3. เลือกรูปแบบที่ต้องการกด ตกลง

11. การจัดรูปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

การจัดรูปแบบข้อมูลบนเวิร์กชีต คือ การปรับเปลี่ยนการแสดงผลในเวิร์กชีตให้ดูสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการเน้นจุดสำคัญหรือข้อมูลที่สำคัญ ๆ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลให้เหมาะสมเช่นข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือ รูปแบบของวันที่ในแบบต่าง ๆ หรือจะทำการเพิ่มเติมเครื่องหมายสกุลเงินต่าง ๆ เช่น ดอลลาร์ ($) บาท (฿) หรือ Comm (,) และยังสามารถเปลี่ยนแบบอักษร สีอักษร และอื่น ๆ ซึ่งการจัดรูปแบบนี้สามารถจัดได้ 2 วิธีคือ 1. การจัดการด้วยแถบเครื่องมือรูปแบบ การจัดด้วยแถบเครื่องมือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจ [ อ่านต่อ ]

10. การจัดการแถว คอลัมน์ และเซลล์

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

วิธีการแทรกแถว 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแทรกแถว 2. คลิกเลือก แทรก > แทรกแถวในแผ่นงาน วิธีการแทรกคอลัมน์ 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแทรกคอลัมน์ 2. คลิกเลือก แทรก > แทรกคอลัมน์ในแผ่นงาน วิธีการลบแถว 1. เลือกแถวที่ต้องการลบ 2. คลิกเลือก ลบ > ลบแถวในแผ่นงาน วิธีการลบคอลัมน์ 1. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการลบ 2. คลิกเลือก ลบ > ลบคอลัมน์ในแผ่นงาน

9. การยกเลิกคำสั่ง และการทำซ้ำ

มิถุนายน 5, 2018 ครูออฟ 0

คำสั่ง ยกเลิก หรือ Undo เป็นคำสั่งที่ใช้ในการยกเลิกการกระทำใด ๆ บนเวิร์กชีต เช่น การลบข้อความในเซลล์ทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจ และต้องการที่จะเรียกข้อความที่ถูกลบกลับคืนมา โปรแกรม Excel ได้เพิ่มความสามารถของคำสั่ง ยกเลิก ให้มากขึ้นด้วยความสามารถในการจดจำคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้สั่งไปแล้วย้อนหลังได้มากถึง 16 คำสั่ง โดยเราสามารถยกเลิกคำสั่งที่กระทำไปแล้วได้มากถึง 16 คำสั่งด้วยกัน การยกเลิกคำสั่งที่ได้กระทำไปแล้ว สามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้   Ctrl+C : Copy Ctrl+X : Cut Ctrl+V : Paste Ctrl + Z : Undo Alt+ [ อ่านต่อ ]