แบบทดสอบ บทที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศและกระบวนการแก้ปัญหา ป.6

มิถุนายน 4, 2018 ครูออฟ 0

แบบทดสอบ บทที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศและกระบวนการแก้ปัญหา ป.6 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 ให้ผ่าน 7 ข้อขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ ที่กี่ครั้งก็ไดเจนกว่าจะผ่าน   https://www.thaitestonline.com/test_10_on_15868.html    

1. ข้อมูล

พฤษภาคม 22, 2018 ครูออฟ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   –   อธิบายความหมายของข้อมูลและการรับรู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง