แบบทดสอบ บทที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4

มิถุนายน 4, 2018 ครูออฟ 0

แบบทดสอบ บทที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 ให้ผ่าน 7 ข้อขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ ที่กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะผ่าน https://www.thaitestonline.com/test_10_on_51655.html