บริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต

กรกฎาคม 11, 2016 ครูออฟ 0

บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต         บริการบนอินเทอร์เน็ตมีหลายประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่างบริการบนอินเทอร์เน็ตที่สำคัญดังนี้ 1.บริการด้านการสื่อสาร             1.1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail)         ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าอีเมล์ (E-mail) ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมประจำวันของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งการส่งและรับจดหมาย หรือข้อความถึงกันได้ทั่วโลกนี้จำเป็นจะต้องมีที่อยู่อีเมล์ (e-mail address หรือ e-mai [ อ่านต่อ ]

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

กรกฎาคม 11, 2016 ครูออฟ 0

ADSL  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ตามบ้านโดยทั่วไปในอดีตและปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหมุนโมเด็มเข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลของโมเด็มในปัจจุบันสูงสุดได้ไม่เกิน 56 กิโลบิตต่อวินาที(Kbps) แต่ในความเป็นจริงแล้ว น้อยครั้งที่เราสามารถใช้งานโมเด็มได้เต็มความสามารถที่ความเร็วดังกล่าว เนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่นสภาพของคู่สายโทรศัพท์ไม่ดีพอ หรือขีดความสามารถของผู้ให้บริการ ซึ่งการใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วต่ำดังกล่าวได้สร้ [ อ่านต่อ ]

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย(Wire internet) และไร้สาย (Wireless Internet)

กรกฎาคม 11, 2016 ครูออฟ 0

การเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย(wire internet)  แบ่งได้ตามความลักษณะของผู้ใช้ได้ดังนี้        1.  การเชื่อมต่อแบบองค์กร ในกรณีนี้ผู้ขอเชื่อมต่อเป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งระบบเครือข่ายใช้งานภายในองค์กร (LAN) อยู่แล้ว การเชื่อมต่อสามารถเอาเครื่องแม่ข่าย (Server) ของเครือข่ายนั้นมาเชื่อมต่อได้เลย จะทำให้เครื่องอื่นๆ ในระบบทั้งหมดสามารถเข้าไปใช้งานในอินเตอร์เน็ตได้ การเชื่อมต่อแบบนี้อาจเชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์ หรือ คู่สายเช่า (Lease line)       2. การเชื่อมต่อส่วนบุคคลบุคคลทั่วไปสามารถขอเชื่อ [ อ่านต่อ ]

หมายเลขประจำเครื่องและโดเมนเนม

กรกฎาคม 11, 2016 ครูออฟ 0

IP Address : หมายเลขประจำเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต จะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องที่ไม่ซ้ำกันเลย เรียกว่า IP Address หรือ Internet Address เพื่อใช้เป็นตัวชี้เฉพาะในระบบเมื่อมีการติดต่อสื่อสารภาษาสื่อสารจะใช้ภาษา TCP/IP จะให้หมายเลข IP Address ของ เครื่องต้นทางและปลายทางนี้ในการกำกับข้อมูลที่ส่งผ่านไปในระบบเพื่อให้ สามารถส่งผ่านไปยังที่หมายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นถ้าเปรียบเครื่องแต่ละเครื่องเป็นบ้านแต่ละหลัง IP Address ก็คือบ้านเลขที่ของบ้านแต่ละหลังนั่นเอง IP Ad [ อ่านต่อ ]

ข้อดีและข้อจำกัด ของ อินเตอร์เน็ต

กรกฎาคม 11, 2016 ครูออฟ 0

  ข้อดีของ internet คือ   – ด้านการติดต่อสื่อสาร เกิดการแลกเปลี่ยน การส่งไปรษณีย์อิเล็กทอนิกส์หรือการพูดคุยด้วยการส่งสัญญาณภาพและเสียง  – มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต – สามารถค้นหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้ผ่านบริการ www  – ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน  – ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียน  – ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา ระยะทางในการมาเรียนเป็นอย่างดี  – ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจกลั [ อ่านต่อ ]

ความหมายและประวัติของอินเตอร์เน็ต (INTERNET)

กรกฎาคม 11, 2016 ครูออฟ 0

ความหมายและประวัติของอินเตอร์เน็ต  ความหมายของอินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมใช้ โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกมากที่สุด อินเท [ อ่านต่อ ]