ความรู้เบื้องต้นภาษา HTML

กรกฎาคม 12, 2016 ครูออฟ 0

HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุ อื่น ๆ ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย เรียกว่า Attribute สำหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผล ของเว็บได้ด้วย HTML เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) จากแม่แบบของภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดยตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย และด้วยประเด็นดังกล่าว ทำให้บร [ อ่านต่อ ]

โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ

กรกฎาคม 8, 2016 ครูออฟ 0

โครงสร้างแบบทำงานซ้ำจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี ผู้ที่เขียนโปรแกรม จะต้องเข้าใจการทำงานของโครงสร้างแบบทำงานซ้ำและสามารถออกแบบผังงานการทำงานของโครงสร้างแบบทำงานซ้ำได้   เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างแบบทำงานซ้ำ ผังงานโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข  

โครงสร้างแบบมีทางเลือก

กรกฎาคม 8, 2016 ครูออฟ 0

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องมีการกำหนดโครงสร้างการทำงานแบบมีเงื่อนไขในลักษณะของโครงสร้างแบบ มีทางเลือก เพื่อใช้ในการตัดสินใจการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างแบบมีทางเลือก      

โครงสร้างตามลำดับ

กรกฎาคม 8, 2016 ครูออฟ 0

ผู้ที่เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม จะต้องเข้าใจการทำงานของโครงสร้างตามลำดับและสามารถออกแบบผังงานการทำงานของโครงสร้างตามลำดับได้   เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานตามลำดับ ผังงานการเดินทางจากบ้านไปยังโรงเรียน   ผังงานการคำนวณหาพื้นที่รูปวงกลม

สัญลักษณ์ Flowchart

กรกฎาคม 8, 2016 ครูออฟ 0

สัญลักษณ์ Flowchart คำว่า Flowchart มักนำไปใช้ในทางโปรแกรม กล่าวคือสำหรับคนที่ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจ Flowchart กันเสียก่อน วันนี้บล็อกสัญลักษณ์ของเรา เลยได้นำเสนอ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน Flowchart แสดงกระบวนการทำงานต่างๆ ความหมายต่างๆ ของสัญลักณ์ใน Flowchart นั่นเอง มาดูกันเลยครับ ว่าสัญลักษณ์แต่ละอันนั้นหมายความว่าอย่างไร ในที่นี้ขอนำเสนอในรูปแบบ ภาพประกอบ นะครับ เพื่อนๆ สามารถอ่านและดูตามภาพประกอบได้เลยครับ       ที่มา http://xn—-uwf8a0a2gzac0dd [ อ่านต่อ ]

ผังงานและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Computer programming)

กรกฎาคม 4, 2016 ครูออฟ 0

ผังงาน (flowchart) คือ แผนภาพซึ่งแสดงลำดับขั้นตอนของการทำงาน โดยแต่ละขั้นตอนจะถูกแสดงโดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งมีความหมายบ่งบอกว่า ขั้นตอนนั้น ๆ มีลักษณะการทำงาน ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ ว่าในการทำงานนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้าง และมีลำดับอย่างไร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programming) หรือเรียกให้สั้นลงว่า การเขียนโปรแกรม ( Programming) หรือ การเขียนโค้ด (Coding) เป็นขั้นตอนการเขียน ทดสอบ และดูแลซอร์สโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งซอร์สโค้ดนั้นจะเขียนด้วยภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมต้องการความรู [ อ่านต่อ ]

การแปลภาษาคอมพิวเตอร์

กรกฎาคม 4, 2016 ครูออฟ 0

การแปลภาษาของคอมพิวเตอร์มีการแปลภาษาหลายลักษณะ สามารถแบ่งตัวแปลภาษาตามลักษณะการแปลได้ 3 แบบ คือ 1.  แอสแซมเบลอ (Assembler)  เป็นตัวแปลภาษาแอสแซมบลี  ซึ่งเป็นการแปลภาษาระดับต่ำให้เป็นภาษาเครื่อง 2.  อินเทอพรีเตอร์ (Interpreter)  เป็นตัวแปลภาษาระดับสูง  เป็นการแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง  โดยใช้หลักการแปลทีละประโยคหรือคำสั่ง  หากเจอที่ผิดในตัวโปรแกรม  ตัวแปลภาษาจะยุติการแปลภาษาและจะแสดงตำแหน่งข้อผิดพลาดเพื่อผู้เขียนโปรแกรมแก้ไขให้เรียบร้อย  เมื่อผู้เขียนโปรแกรมแก้ไขเสร็จแล้ว  ผู้เขียนโปรแกรม [ อ่านต่อ ]