เฉลยแนวข้อสอบการงานาชีพ ม.1

มีนาคม 13, 2018 ครูออฟ 0

ตอบ แผนการทำงานที่ดีจะทำให้งานสำเร็จตรงตามเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ตอบ ภายหลังการทำงานเสร็จแล้วสิ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานได้ คือ การประเมินผล

No Image

แนวข้อสอบการงาน อาชีพ ม.1

มีนาคม 13, 2018 ครูออฟ 0

ขั้นตอนใดในกระบวนการทำงานที่จะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จมากที่สุด ก. การวิเคราะห์งาน ข. การวางแผนในการทำงาน ค. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ง. การประเมินผลการทำงาน สิ่งที่ได้จากการประเมินผลการทำงานคือข้อใด ก. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน ข. จัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้ถูกต้อง ค. ทราบสิ่งที่ควรแก้ไขในการทำงาน ง. เห็นภาพรวมของงานก่อนลงมือปฏิบัติ สิ่งสำคัญในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มคือข้อใด ก. เป็นผู้เสนอแนะที่ดี ข. มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มากขึ้น ค. เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการพูด ง. มีความเป็นผ [ อ่านต่อ ]

No Image

แบบทดสอบ ป.5

กุมภาพันธ์ 26, 2018 ครูออฟ 0

แบบทดสอบ ป.5  วิชาเทคโนโลยี  http://www.thaitestonline.com/test_10_on_82225.html คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  http://www.thaitestonline.com/test_10_on_97761.html

No Image

วิธีการสร้าง 2D Animation ด้วย Flash

ธันวาคม 6, 2017 ครูออฟ 0

New File ใหม่ ตั้งค่า 20 fps ขนาด 1024×768 px สร้าง symbol ตัวการ์ตูน ชื่อ ก้อง 1 (ไม่ขยับปาก)  ก้อง 2 (ขยับปาก)  สร้างเสร็จคลิกไปที่ Scene 1 สร้าง symbol ตัวการ์ตูน ชื่อ โบท 1 (ไม่ขยับปาก)  โบท 2 (ขยับปาก) สร้างเสร็จคลิกไปที่ Scene 1 สร้าง symbol ตัวการ์ตูน ชื่อ ครู 1 (ไม่ขยับปาก)  ครู 2 (ขยับปาก) สร้างเสร็จคลิกไปที่ Scene 1 ทำฉาก 1 “ชื่อ โรงเรียนกับ ชื่อเรื่อง”  กำหนด ให้  360 เฟรม   (18 วินาที)   ไม่ต้องดึงตัวการ์ตูนมาลงใน scene นี้ สร้าง Scene ใหม่ คลิกที่ Insert -> Scene จะขึ้นแสดง [ อ่านต่อ ]